Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Kraków
Pomoc prawna Kraków

Pomoc prawna Kraków

Jeśli mieszkasz lub pracujesz w Krakowie i spotkałeś się z aktem dyskryminacji w sprawach związanych z wyznawanym systemem wartości, skontaktuj się z nami. W Ordo Iuris oferujemy darmowe porady prawne dla osób lub organizacji, które doświadczyły oskarżeń za działanie zgodne z sumieniem, ataków przemocy, niesłusznych ograniczeń władzy rodzicielskiej, zniewagi symbolów religijnych i wielu innych naruszeń. Interweniujemy w obronie tradycyjnych wartości. Jeśli mieszkasz w Krakowie, sprawdź dane kontaktowe Ordo Iuris udostępnione w zakładce "Kontakt". Pomoc prawna udzielana przez nasz Instytut ma na celu wywarcie profesjonalnego wpływu na orzecznictwo sądowe i administracyjne. 

Darmowe porady prawne w Krakowie - usługi Ordo Iuris

Praktykujemy darmowe porady prawne w sytuacjach, w których mieszkańcy i pracownicy Krakowa atakowani są z powodu wyznawanych, tradycyjnych wartości potwierdzonych w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Bronimy: 

  • relacji rodzinnych,
  • wolności obywatelskiej, 
  • wolności słowa, 
  • tradycyjnego systemu wychowania i edukacji dzieci, 
  • godności osobistej, 
  • dziedzictwa narodowego.

Darmowa pomoc prawna dla pracowników medycznych

Na oskarżenia i represję narażeni są współcześnie szczególnie pracownicy medyczni (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, położne), którzy działają zgodnie z własnym sumieniem i kierunkiem pro-life. Zapewniamy darmowe porady prawne lekarzom z Krakowa i oferujemy aktywną pomoc na drodze postępowania sądowego. 

Działanie w obronie praw rodzin

Rodzice z Krakowa, którzy utracili prawa do swoich dzieci z powodu niższego statusu materialnego lub zawiadomień o złośliwym charakterze, mogą liczyć na darmowe porady prawne Ordo Iuris. Działamy w obronie praw i wartości rodzin, tworząc zaporę dla ingerencji państwowych. Nasze doświadczenie i wiedza są niezbędne, aby przeprowadzić skuteczną pomoc i obronę.