Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Inowrocław
Porady i pomoc prawna Inowrocław

Porady i pomoc prawna Inowrocław

Ordo Iuris oferuje bezpłatne porady prawne Inowrocław. Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, adwokatów i radców prawnych, którzy koncentrują się na dostarczaniu profesjonalnej i rzetelnej wiedzy prawnej. Opierając się na wartościach zgodnych z zapisami Konstytucji, takimi jak np. wolność sumienia, prawo do życia, prawo do autonomii rodzin i wychowania zgodnego z tradycyjnymi wartościami, działamy na rzecz porządku społecznego.

Darmowe porady prawne Inowrocław – pomoc Ordo Iuris

Rozumiemy, jak niezbędna jest nieodpłatna pomoc prawna dla wielu osób i podmiotów prawnych, które doświadczają dyskryminacji np. z powodu wyznawanej wiary chrześcijańskiej i organizacji zgromadzeń pro-life. Porady prawne Inowrocław skierowane są m.in. do pracowników medycznych i rodzin. Wspieramy w zrozumieniu prawa i procedur, które mogą wydawać się skomplikowane. Podpowiadamy najkorzystniejsze rozwiązania, a jeśli sprawa wymaga postępowania sądowego, możemy reprezentować naszego klienta podczas tego procesu.

Pomoc prawna Inowrocław dla pracowników medycznych

Zapewniamy darmową pomoc prawną w Inowrocławiu dla personelu medycznego. Mogą skorzystać z niej lekarze, ratownicy medyczni, farmaceuci, pielęgniarki i pracownicy laboratoryjni, którzy podczas wykonywania zawodu doświadczyli szykan lub ataków ze strony pacjentów. Pomożemy im przejść przez ten czas, interweniując prawnie.

Nieodpłatna pomoc prawna Inowrocław dla rodzin z dziećmi

Nasze usługi obejmują również bezpłatne porady prawne w Inowrocławiu dla rodzin z dziećmi. Angażujemy się w ochronę autonomii i stabilności rodzinnej. Czasami prawa rodzicielskie są ograniczone lub zabrane z powodu niskiego statusu materialnego rodzica czy np. zaburzeń rozwojowych dziecka. Nie zgadzamy się na taką ingerencję państwa, dlatego zapewniamy kompleksowe wsparcie wszystkim rodzicom.

Interwencje prawne Ordo Iuris

Ordo Iuris nie tylko oferuje darmową pomoc prawną w Inowrocławiu, ale również angażuje się w sprawy społeczne. Nasz zespół ekspertów udziela porad prawnych, reprezentuje interesy klientów, a także podejmuje działania na rzecz ochrony praw obywateli. Więcej informacji znajduje się w zakładce Aktywność ekspercka, a także w Aktualnościach.