Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Zabrze
Porady i pomoc prawna Zabrze

Porady i pomoc prawna Zabrze

Darmowe porady prawne Zabrze nie są tylko pustym hasłem, ale realnym zobowiązaniem wobec każdego, kto potrzebuje wsparcia prawnego. Realizujemy bezpłatne porady prawne dla rodzin, pracowników medycznych, organizacji i innych podmiotów, których dobre imię zostało naruszone, a prawa ograniczone z powodu np. działań pro-life lub wychowywania dziecka zgodnie z tradycyjnym podejściem. Bazujemy na zapisach Konstytucji Rzeczypospolitej.

Darmowe porady prawne Zabrze – pomoc Instytutu Ordo Iuris

Nasz zespół składa się z prawników, adwokatów i radców prawnych, którzy udzielają wsparcia prawnego w sytuacjach naruszenia między innymi:

  • wolności obywatelskiej,
  • wolności wyznaniowej,
  • prawa do organizacji zgromadzeń,
  • autonomii rodziny,
  • symboli religijnych i narodowych.

Bezpłatna pomoc prawna Zabrze może być początkiem Twojej drogi po sprawiedliwość. Jeśli sprawa będzie wymagała postępowania sądowego, możemy Cię reprezentować.

Nieodpłatna pomoc prawna Zabrze dla pracowników medycznych

Zdajemy sobie sprawę z codziennych wyzwań, które napotykają pracownicy służby zdrowia. Ich codzienne decyzje – np. stawiające na pierwszy miejscu ochronę życia – mogą spotkać się z oporem pacjentów i doprowadzić do ataków, oszczerstw czy poinformowania mediów. Dlatego oferujemy bezpłatne porady prawne Zabrze dla pracowników medycznych – w tym m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i ratowników medycznych.

Nieodpłatna pomoc prawna Zabrze dla rodzin z dziećmi

W Ordo Iuris świadczymy również darmową pomoc prawną Zabrze dla rodzin z dziećmi. Uważamy, że państwo nie może ingerować w autonomię rodzin. Niestety wciąż prawa rodzicielskie są ograniczone lub zabrane wskutek np. zaburzeń rozwojowych dziecka czy niższego statusu materialnego rodziców. Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, wykorzystaj nasze darmowe porady prawne Zabrze, aby poznać możliwości rozwiązania tej sytuacji.

Aktywność ekspercka i interwencje Ordo Iuris

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów w zakresie prawa, którzy są zawsze gotowi, aby pomóc osobom i organizacjom doświadczającym dyskryminacji i naruszenia praw. W zakładce "Aktywność ekspercka" znajdziesz więcej informacji o naszych działaniach, raportach, analizach, konferencjach i projektach. Zachęcamy też do czytania Aktualności, w których przybliżamy bieżące sprawy i interwencje.