Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Tarnowskie Góry
Porady i pomoc prawna Tarnowskie Góry

Porady i pomoc prawna Tarnowskie Góry

Kto tworzy Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris? Adwokaci, prawnicy oraz radcy prawni. Wspólnie oferujemy darmowe porady prawne Tarnowskie Góry skierowane m.in. do rodzin z dziećmi, pracowników medycznych, organizacji i podmiotów prawnych. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie prawne, aby wspierać osoby, które doświadczyły dyskryminacji np. z powodu wyznawania tradycyjnych wartości.  

Darmowe porady prawne Tarnowskie Góry – pomoc Ordo Iuris

Bronimy porządku określonego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stajemy na straży wolności sumienia, prawa do życia, autonomii rodziny, wolności wyznania, praw obywatelskich, prawa do organizacji zgromadzeń i innych wartości. Jeżeli w Polsce uchwalone zostanie prawo niezgodne z Konstytucją, możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym. Klienci, którzy zwracają się do nas z trudnymi sprawami, mogą też wybrać nas na reprezentację w trakcie postępowania sądowego – gdy do niego dojdzie. 

Nieodpłatna pomoc prawna Tarnowskie Góry dla pracowników medycznych

Zapewniamy bezpłatne porady prawne w Tarnowskich Górach dla pracowników służby zdrowia, którzy często stają przed trudnymi wyborami w obronie życia, zgodnie ze swoim sumieniem. Lekarze, ratownicy medyczni, farmaceuci i pielęgniarki mogą podjąć decyzje, z którymi nie zgadza się pacjent i jego rodzina. Niezgodności stają się czasami źródłem oszczerstw, sprawa stronniczo przedstawiana jest w mediach, a dobre imię lekarza zostaje utracone. Porady prawne Tarnowskie Góry to usługa, z której warto w takiej sytuacji skorzystać. 

Nieodpłatna pomoc prawna Tarnowskie Góry dla rodzin z dziećmi

W Polsce wiele rodzin mierzy się z problemami ograniczeń praw rodzicielskich. Bezpłatne porady prawne Tarnowskie Góry skierowane są więc również do rodziców, których autonomia wychowawcza została naruszona. Z dyskrecją i empatią, podpowiadamy rozwiązania prawne, tak, aby rodzina mogła na nowo cieszyć się swoją niezależnością. Do ingerencji państwa przyczyniają się często złośliwe zawiadomienia sąsiadów, niski status materialny rodziców albo zaburzenia rozwojowe dziecka. Stanowczo sprzeciwiamy się takiemu postępowaniu. 

Interwencje prawne Ordo Iuris – sprawdź, na czym polega aktywność ekspercka

Ordo Iuris nie tylko udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Tarnowskich Górach, ale również podejmuje aktywne działanie, gdy sytuacja w kraju lub w Europie sprzeciwia się zapisom Konstytucji. Reagujemy na to, co się dzieje i mamy wpływ na radykalne zmiany. Więcej o naszej działalności można przeczytać w zakładce Interwencje prawne