Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Włocławek
Porady i pomoc prawna Włocławek

Porady i pomoc prawna Włocławek

Ordo Iuris to Instytut na rzecz Kultury Prawnej. Świadczymy profesjonalne darmowe porady prawne, gwarantując Ci pełne bezpieczeństwo i przedstawienie różnych propozycji rozwiązania problemu. Jesteśmy dla osób i organizacji, które doświadczają m.in. naruszenia prawa do wolności wyznania, wolności słowa, wolności do organizacji zgromadzeń czy wychowania dziecka w tradycyjny sposób.

Darmowe porady prawne Włocławek – pomoc Ordo Iuris

Zespół specjalistów Ordo Iuris to doświadczeni prawnicy, adwokaci i radcy prawni gotowi udzielić Ci bezpłatnych porad prawnych. Stajemy na straży porządku prawnego, opartego na Konstytucji RP, dbając o przestrzeganie praw człowieka, takich jak np. wolność sumienia czy prawo do życia.

Nieodpłatna pomoc prawna Włocławek dla pracowników medycznych

Rozumiemy ciężar obowiązku, jaki spoczywa na pracownikach medycznych. Wiemy też, że lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki czy farmaceuci, są czasami ofiarami ataków ze strony pacjentów. Dlatego nasze bezpłatne porady prawne Włocławek kierujemy do tej grupy zawodowej.

Nieodpłatna pomoc prawna Włocławek dla rodzin z dziećmi

Świadczymy również darmową pomoc prawną dla rodzin z dziećmi, które napotkały trudności związane z ingerencją państwową. Wiemy, jak ważne jest dla rodziców ochrona ich praw i dobro swoich dzieci, dlatego koncentrujemy się na przestrzeganiu prawa do autonomii rodzicielskiej. Wskutek złośliwym zawiadomień sąsiadów lub niskiego statusu materialnego, niektórzy rodzice doświadczają ograniczenia lub utraty praw rodzicielskich. Nie zgadzamy się na takie sytuacje.

Aktywność ekspercka Ordo Iuris

Ordo Iuris nie tylko oferuje bezpłatne porady prawne, ale także aktywnie interweniuje w sytuacjach, w których np. nowe decyzje prawne sprzeciwiają się zapisom konstytucji. Możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym. Działalność Instytutu skierowana jest na rzecz klientów, których prawa zostały naruszone, a jeśli wymagane będzie postępowanie sądowe, będziemy reprezentować osobę lub organizację w czasie jego trwania. Proponujemy rzetelną, nieodpłatną pomoc prawną, której celem jest obrona Twoich praw i upewnienie się, że w pełni rozumiesz swoją sytuację prawną oraz możliwe rozwiązania. Działamy zarówno dla osób z Włocławka, jak i innych miast Polski.