Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Jastrzębie Zdrój
Porady i pomoc prawna Jastrzębie Zdrój

Porady i pomoc prawna Jastrzębie Zdrój

Osoby i podmioty prawne, które potrzebują konsultacji prawnej i wsparcia, mogą wykorzystać darmowe porady prawne Jastrzębie Zdrój realizowane przez Ordo Iuris. Nasz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej tworzą prawnicy, adwokaci i radcy prawni, gotowi do pomocy. Chronimy porządek przedstawiony w Konstytucji RP, stając na straży praw obywateli.

Darmowe porady prawne Jastrzębie-Zdrój – pomoc Ordo Iuris

Bezpłatne porady prawne Jastrzębie-Zdrój skierowane są do tych, którzy doświadczyli aktów dyskryminacji wskutek naruszenia m.in.:

  • wolności sumienia,
  • wolności wyznawanej wiary,
  • autonomii rodziny,
  • prawa do wychowania dzieci zgodnie z tradycyjnymi wartościami,
  • prawa do organizacji zgromadzeń pro-life.

Nieodpłatna pomoc prawna Jastrzębie-Zdrój dla pracowników medycznych

Pracownicy służby zdrowia niejednokrotnie stoją przed trudnymi decyzjami. Za część z nich – podejmowanych np. w obronie życia – doświadczają oszczerstw ze strony pacjentów lub ich rodzin. Ordo Iuris oferuje bezpłatne porady prawne Jastrzębie-Zdrój dla lekarzy, farmaceutów, ratowników medycznych i pielęgniarek. Jesteśmy także dostępni dla pracowników laboratoryjnych.

Nieodpłatna pomoc prawna Jastrzębie-Zdrój dla rodzin z dziećmi

Z pełnym zaangażowaniem wspieramy rodziny z dziećmi. Nasza nieodpłatna pomoc prawna w Jastrzębiu-Zdroju skierowana jest dla rodziców, którym ograniczono lub odebrano prawa do wychowania dzieci, ale także do tych, którzy są tym zagrożeni. Takie sytuacje mają w Polsce miejsce m.in. z powodu niskiego statusu materialnego rodziców, zaburzeń rozwojowych dziecka czy złośliwych zawiadomień sąsiadów. Stanowczo przeciwstawiamy się ingerencji państwa.

Aktywność ekspercka – publikujemy bieżące interwencje

Bezpłatne porady prawne Jastrzębie-Zdrój to część naszych działań. Zajmujemy się jednak wieloma interwencjami prawnymi, które na bieżąco publikujemy w Aktualnościach. Dotyczą one zarówno sytuacji w Polsce, jak i w Europie. Dzięki naszemu jasnemu stanowisku i profesjonalnemu podejściu pomagamy wyjść z trudnych sytuacji zawodowych i prywatnych. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami udostępnionymi w zakładce Aktywność ekspercka.