Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Siedlce
Porady i pomoc prawna Siedlce

Porady i pomoc prawna Siedlce

Porady prawne Siedlce? Jako Ordo Iuris – Instytut na Rzecz Kultury Prawnej – zapewniamy profesjonalne, bezpłatne porady prawne dla osób i organizacji z Siedlec. Prawnicy, adwokaci i radcy prawni tworzą zaufany zespół, który stoi na straży zapisów Konstytucji, a wśród nich między innymi autonomii rodziny, prawa do życia i wolności wyznania. 

Darmowe porady prawne Siedlce – pomoc Ordo Iuris

Mieszkańcy, pracownicy, a także podmioty prawne, mogą zgłosić się do nas po darmowe porady prawne, jeśli doświadczają aktów dyskryminacji. Sprawy, którymi się zajmujemy, dotyczą na przykład nadużyć lub oszczerstw przy: 

  • zachowaniu wolności do organizacji zgromadzeń pro-life,
  • podjęciu decyzji odwołujących się do klauzuli sumienia, 
  • wychowywaniu dzieci zgodnie z tradycyjnym modelem, 
  • szacunku okazywanego symbolom narodowym. 

Nieodpłatna pomoc prawna Siedlce dla pracowników medycznych

Zdajemy sobie sprawę, jak ciężka jest współcześnie praca w służbie zdrowia. Dlatego dostępna jest darmowa pomoc prawna dla pracowników medycznych – lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, ratowników medycznych, a także osób pracujących w laboratoriach. Poradzimy Ci w przypadku konfliktu na linii lekarz-pacjent, jeśli doświadczasz szykan np. z powodu decyzji opartych na obronie godności życia. 

Nieodpłatna pomoc prawna Siedlce dla rodzin z dziećmi

Rozumiemy, jak ważna jest rodzina i zgadzamy się z tym, że powinna ona zachować autonomię. Bezpłatna pomoc prawna Siedlce dla rodzin z dziećmi oferowana przez Ordo Iuris jest okazją do rozwiązania trudnej sprawy. Kiedy poznamy Twoją sytuację, będziemy mogli pomóc Ci spojrzeć na nią pod kątem prawnym. Dowiesz się, co możesz zrobić, aby np. odzyskać prawa rodzicielskie. Jeśli sytuacja będzie wymagała postępowania sądowego, możemy Cię reprezentować. 

Aktywność ekspercka Ordo Iuris 

Przeprowadzamy skuteczne interwencje prawne zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jeśli w naszym kraju uchwalone zostaje prawo niezgodne z Konstytucją, odwołujemy się do Trybunału Konstytucyjnego. Bez względu na to, czy jesteś osobą prywatną, czy też firmą, nieodpłatna pomoc prawna Siedlce jest dostępna. Jako cel stawiamy sobie zapewnienie ładu społecznego, a więcej na ten temat, znajduje się w zakładce Aktywność ekspercka. Bieżące sprawy i stanowisko Ordo Iuris przedstawiamy również w Aktualnościach