Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Wejherowo
Porady i pomoc prawna Wejherowo

Porady i pomoc prawna Wejherowo

Darmowe porady prawne Wejherowo Ordo Iuris skierowane są do osób poszukujących profesjonalnej i rzetelnej pomocy prawnej. Wspieramy rodziców, lekarzy i pracowników medycznych, a także inne osoby oraz organizacje, które doświadczają trudnych sytuacji związanych np. z aktem dyskryminacji z powodu wyznania.

Darmowe porady prawne Wejherowo – pomoc Ordo Iuris

Nasz zespół składa się z prawników, adwokatów i radców prawnych, dla których prawa obywateli są wartością nadrzędną. Stoimy na straży Konstytucji Rzeczypospolitej, która zapewnia każdej osobie wolność sumienia, prawo do życia, wolność wyznania i inne przywileje. Oferujemy bezpłatne porady prawne dla osób z Wejherowa, ale też innych miast Polski. Jeśli sprawa klienta wymaga postępowania sądowego, możemy go reprezentować.

Nieodpłatna pomoc prawna Wejherowo dla pracowników medycznych

Z myślą o pracownikach medycznych, którzy doświadczają m.in. oszczerstw wskutek np. działań pro-life, przygotowaliśmy darmowe porady prawne Wejherowo dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i farmaceutów. Nasi specjaliści podpowiedzą, co możesz zrobić, kiedy naruszone zostaje Twoje dobre imię.

Nieodpłatna pomoc prawna Wejherowo dla rodzin z dziećmi

Dbamy również o to, aby rodziny z dziećmi mogły korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w sytuacjach, kiedy państwo ingeruje w ich niezależność. Prawo do autonomii rodzin, w tym prawo wychowania zgodnie z tradycyjnymi wartościami, są podstawowymi prawami, które powinny być respektowane.

Interwencje prawne Ordo Iuris. Aktywność ekspercka

Celem Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest profesjonalne udzielanie pomocy prawnej. Nasi klienci mogą liczyć na dyskrecję, empatię i pełne zaangażowanie w każdej sprawie. Jesteśmy gotowi do podjęcia konkretnej interwencji prawnej w Twojej sytuacji.

Warto jednak podkreślić, że oferujemy nie tylko wsparcie w formie porad, ale również aktywnie działamy w Polsce i w Europie. Jeżeli w Polsce ustanowione zostaje prawo niezgodne z Konstytucją, możemy odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego. Skutecznie wywieramy wpływ na orzecznictwo sądowe i administracyjne. Więcej o naszych interwencjach przeczytasz w Aktualnościach.