Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Lubin 
Porady i pomoc prawna Lubin 

Porady i pomoc prawna Lubin 

Darmowe poradny prawne Lubin to usługa dostępna osobom doświadczającym dyskryminacji m.in. z powodu wyznawanej wiary, poglądów pro-life, organizacji zgromadzeń związanych z obroną życia czy tradycyjnego podejścia do wychowania dziecka. Zespół Ordo Iuris składa się z wybitnych prawników, adwokatów i radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem. Jako misję stawiamy sobie strzeżenie porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej, w tym pilnowanie praw obywatelskich takich jak np. wolność sumienia, prawo do życia oraz prawo do autonomii rodziny.

Darmowe porady prawne Lubin – profesjonalne wsparcie Instytutu Ordo Iuris

Wiemy, jak ważna jest dostępność profesjonalnej i rzetelnej pomocy prawnej. Właśnie dlatego oferujemy bezpłatne porady prawne Lubin dla osób prywatnych, firm, jak również organizacji. Skontaktować mogą się z nami podmioty, które doświadczyły na przykład naruszenia prawa do: 

  • zachowania autonomii rodziny,
  • obrony godności życia,
  • odwołania się do wolności sumienia,
  • wyznawania wiary, 
  • okazywania szacunku symbolom narodowym lub religijnym.

Pomoc prawna Lubin dla lekarzy i pracowników medycznych

Zarówno lekarze, jak i ratownicy medyczni, pielęgniarki czy farmaceuci, mogą liczyć na darmowe porady prawne Ordo Iuris. Przy wykonywaniu zawodu pracownicy medyczni podejmują czasem decyzje, które spotykają się ze sprzeciwem pacjentów. Ten sprzeciw przyjmować może postać oszczerstw naruszających dobre imię pracownika, ale też całej placówki. Jeśli konieczne jest postępowanie sądowe, możemy reprezentować klienta podczas rozpraw. 

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Lubina

Zapewniamy również darmowe porady prawne Lubin dla rodzin z dziećmi. Jeśli państwo ingeruje w autonomię rodziny, stanowczo się temu sprzeciwiamy. Wśród powodów ograniczających lub zabierających prawa rodzicielskie znajdują się m.in. niski status materialny rodziców i zaburzenia rozwojowe dziecka. Nie zgadzamy się na to i pomagamy przejść rodzicom przez trudną sytuację. Porady prawne Lubin są początkiem drogi po przywrócenie właściwego porządku 

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris – aktywność ekspercka

Porady prawne Lubin to doradztwo umożliwiające wyjście z wielu skomplikowanych sytuacji rodzinnych i zawodowych. Wiedza i doświadczenie naszych prawników umożliwia interweniowanie w najtrudniejszych sprawach prawnych. Więcej informacji na temat naszej działalności znajduje się w publikowanych artykułach. Zachęcamy również do zapoznania się z zakładką Aktywność Ekspercka.