Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Ruda Śląska
Porady i pomoc prawna Ruda Śląska

Porady i pomoc prawna Ruda Śląska

Ordo Iuris – Instytut na Rzecz Kultury Prawnej – oferuje darmowe porady prawne Ruda Śląska. Taka pomoc prawna umożliwia osobom indywidualnym i podmiotom prawnym rozwiązanie problemów związanych z dyskryminacją z powodu np. organizowania zgromadzeń w obronie godności życia. Bezpłatne porady prawne skierowane są także do tych, którzy spotkali się z szykanami z powodu tradycyjnego wychowania rodziny, wyznawania wiary rzymsko-katolickiej czy oddawania szacunku symbolom narodowym. 

Darmowe porady prawne Ruda Śląska – pomoc

Tworzymy zespół doświadczonych prawników, adwokatów i radców prawnych. Stoimy na straży wartości zapisanych w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Bronimy praw do wolności sumienia, do życia, do autonomii rodzinnej i wychowania zgodnego z tradycyjnymi wartościami. Wspieramy każdego, kto doświadcza dyskryminacji z powodu naruszenia wolności wyznania czy wolności obywatelskiej. Bezpłatne porady prawne Ruda Śląska kierujemy szczególnie do rodzin z dziećmi i pracowników medycznych

Nieodpłatna pomoc prawna Ruda Śląska dla pracowników medycznych

Rozumiemy wyzwania, przed którymi stają pracownicy medyczni, dlatego kierujemy do nich swoje darmowe porady prawne. Lekarze, ratownicy medyczni, farmaceuci i pielęgniarki codziennie narażeni są na sprzeciw pacjentów, którzy nie zgadzają się na decyzje podejmowane np. w ramach obrony godności życia. Pacjenci mogą skierować sprawę do mediów, gdzie naruszone zostaje dobre imię lekarza. Jesteśmy po to, aby pomóc rozwiązać takie sytuacje – podpowiadamy najlepsze i bezpieczne drogi prawne

Nieodpłatna pomoc prawna Ruda Śląska dla rodzin z dziećmi

Kierując się troską o rodzinę, Ordo Iuris prowadzi również bezpłatne porady prawne dla rodzin z dziećmi. Bronimy autonomii rodzin, niezależnie od sytuacji materialnej rodziców czy zdrowia dziecka. Wiemy, że złośliwe zawiadomienia sąsiadów, zaburzenia rozwojowe czy brak pieniędzy, stają się przyczyną ingerencji państwa. Dzięki darmowym poradom prawnym rodzice mogą podjąć odpowiednie działania i przywrócić niezależność rodziny. W sprawach wymagających postępowania sądowego reprezentujemy naszych klientów. 

Aktywność ekspercka Ordo Iuris

Dzięki naszemu zespołowi specjalistów, korzystanie z oferty porad prawnych Ruda Śląska staje się drogą do sprawiedliwego rozwiązania wielu sytuacji. W zakładce Aktualności publikujemy informacje dotyczące naszych interwencji. Warto również zapoznać się z podstroną Aktywność Ekspercka