Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Grudziądz
Pomoc prawna Grudziądz

Pomoc prawna Grudziądz

Poprzez darmowe porady prawne Grudziądz pomagamy osobom i organizacjom w zrozumieniu przepisów prawa i wyjściu z trudnych sytuacji zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Naszą misją jest budowanie społeczeństwa opartego na konstytucyjnym porządku Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: ochronie praw obywateli, wolności sumienia, prawa do życia, prawa do autonomii rodzin i wychowania zgodnego z tradycyjnymi wartościami. 

Darmowe porady prawne Grudziądz – pomoc Ordo Iuris

Oferujemy bezpłatne porady prawne Grudziądz dla osób indywidualnych, rodzin, pracowników medycznych i innych grup zawodowych. Jeżeli sytuacja klienta doprowadzi do postępowania sądowego, jesteśmy gotowi, aby go reprezentować. Stoimy na straży podstawowych praw i dbamy o to, co dzieje się zarówno w Polsce, jak i w Europie. Gdy uchwalone prawa są niezgodne z konstytucją, możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Nieodpłatna pomoc prawna Grudziądz dla pracowników medycznych

Darmowa pomoc prawna Grudziądz skierowana jest m.in. do pracowników sektora medycznego. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, ratownicy medyczni czy pracownicy laboratorium, narażeni są na szykany ze strony pacjentów, którzy nie zgadzają się z decyzjami i sumieniem medyków. Warto w takiej sytuacji poznać prawne rozwiązania, tak, aby wybrać to najbardziej sprawiedliwe.

Nieodpłatna pomoc prawna Grudziądz dla rodzin z dziećmi

Ordo Iuris to bezpieczna organizacja, do której mogą zwrócić się rodziny z dziećmi – przygotowaliśmy bezpłatne porady prawne Grudziądz również dla nich. Dbamy o to, by każda rodzina mogła liczyć na wsparcie prawne na najwyższym poziomie. Niektóre ograniczenia praw rodzicielskich i nadmierna ingerencja państwa w autonomię rodziny wynikają z sytuacji takich jak np. zaburzenia rozwojowe dziecka czy złośliwe zawiadomienia sąsiadów. Nie zgadzamy się na takie postępowanie. 

Interwencje prawne Ordo Iuris – Aktywność ekspercka

Nie tylko udzielamy porad, ale także aktywnie działamy na rzecz prawa i obrony tożsamości, na którą składa się cywilizacja europejska. Jej fundamentami są filozofia grecka, prawo rzymskie i etyka chrześcijańska. O działalności Ordo Iuris – prawników, adwokatów i radców prawnych – można przeczytać więcej w zakładce Aktualności i Aktywność ekspercka. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.