Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Jaworzno
Porady i pomoc prawna Jaworzno

Porady i pomoc prawna Jaworzno

Potrzebujesz pomocy prawnej? Darmowe porady prawne Jaworzno dostępne są w Ordo Iuris. Nasz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej to zespół ekspertów, którzy bronią zapisów konstytucyjnych. Wolność wyznania, autonomia rodziny, a także prawo do życia – to m.in. tymi wartościami kierujemy się w naszej pracy.

Darmowe porady prawne Jaworzno – pomoc Ordo Iuris

Wśród naszych usług znajdują się porady prawne Jaworzno. Nasi eksperci z Ordo Iuris mają na celu wspieranie klientów w sprawach odnoszących się do takich wartości, jak np. wychowanie zgodne z tradycyjnymi wartościami oraz wolność wyznania i organizacji zgromadzeń.

Nasza organizacja składa się z prawników, radców prawnych oraz adwokatów, którzy mogą Cię reprezentować przed sądem, jeśli konieczne jest postępowanie sądowe. Zapewniamy kompleksowe wsparcie osobom indywidualnym i podmiotom prawnym. 

Nieodpłatna pomoc prawna Jaworzno dla pracowników medycznych

Rozumiemy wyzwania, z którymi mogą borykać się pracownicy medyczni. Dlatego na liście naszych usług znajduje się darmowa pomoc prawna Jaworzno dla pracowników medycznych. Jeśli naruszone zostało Twoje dobre imię z powodu decyzji podjętych np. w imię obrony życia, skonsultuj swoją sytuację z prawnikami Ordo Iuris. 

Nieodpłatna pomoc prawna Jaworzno dla rodzin z dziećmi

Misja Ordo Iuris obejmuje także wsparcie dla rodzin z dziećmi. Nasze bezpłatne porady prawne Jaworzno to pomoc w obszarach związanych z prawem rodzinnym, prawem oświatowym i innymi dziedzinami, które mogą dotyczyć Twojej rodziny. Działamy w celu zachowania autonomii rodziny – jeśli Twoje prawa rodzicielskie zostały ograniczone z powodów od Ciebie niezależnych, skorzystaj ze wsparcia prawnego. 

Interwencje prawne Ordo Iuris – aktywność ekspercka

Ordo Iuris to nie tylko pomoc prawna Jaworzno, ale także szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony wartości konstytucyjnych. Prowadzimy interwencje prawne i realizujemy projekty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wolność obywatelską. 

Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem medycznym, rodzicem, czy osobą, która ceni sobie funkcjonowanie zgodnie z wartościami konstytucyjnymi — jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.