Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Legionowo
Porady i pomoc prawna Legionowo

Porady i pomoc prawna Legionowo

Potrzebujesz pomocy prawnej? W Orgo Iuis proponujemy darmowe porady prawne. Dbamy o wolność wyznania, autonomię rodziny, a także szereg innych wartości, które zgodne są z obowiązującym prawem. Jeśli doświadczasz dyskryminacji właśnie na tych płaszczyznach, to nasza grupa ekspertów udzieli Ci niezbędnego wsparcia.

Darmowe porady prawne Legionowo – pomoc Ordo Iuris

Zgłaszając się do nas po porady prawne Legionowo, otrzymujesz fachowe wsparcie. Ordo Iuris to zespół ekspertów — prawników, adwokatów i radców prawnych, który zawsze gotowy jest do niesienia pomocy, aby przeciwdziałać łamaniu Konstytucji. Zawsze stoimy na straży wolności sumienia, prawa do życia, prawa do autonomii rodzin i wychowania zgodnego z tradycyjnymi wartościami. Bronimy również wolności wyznania, wolności obywatelskiej i organizacji zgromadzeń.

Nieodpłatna pomoc prawna Legionowo dla pracowników medycznych

W przypadku pracowników służby zdrowia oferujemy bezpłatne porady prawne Legionowo. Jesteś lekarzem, pielęgniarką lub innym pracownikiem medycznym? Potrzebujesz rzetelnej porady adwokata? Ordo Iuris jest tu, aby pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki, rozwiać wszelkie wątpliwości i wspierać Cię w skomplikowanych konfliktach z pacjentami i ich rodzinami. 

Nieodpłatna pomoc prawna Legionowo dla rodzin z dziećmi

Świadczymy swoje usługi także dla rodzin z dziećmi. Jesteśmy tu, aby wesprzeć rodziców w sprawach dotyczących prawa rodzinnego i kwestii związanych z opieką nad dziećmi. Wierzymy, że ochrona praw rodziny to podstawa każdego społeczeństwa. Stanowczo sprzeciwiamy się ingerencji państwa w niezależność tej podstawowej komórki społecznej,

Interwencje prawne Ordo Iuris – aktywność ekspercka

Nasi eksperci nie tylko udzielają porad prawnych Legionowo, ale również aktywnie włączają się w różne interwencje prawne, udzielając pomocy w najbardziej skomplikowanych i precedensowych sprawach. Jeśli konieczne jest postępowanie sądowe, możemy reprezentować naszych klientów.