Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Olkusz
Porady i pomoc prawna Olkusz

Porady i pomoc prawna Olkusz

Darmowe porady prawne Olkusz to opcja, z której mogą skorzystać osoby prywatne oraz organizacje. Celem działalności Ordo Iuris jest pomoc w zrozumieniu prawa oraz wyjście z trudnych sytuacji, które mają związek z ochroną praw obywateli czy wolności sumienia. Działamy zgodnie z konstytucyjnym porządkiem – zależy nam na tym, by przestrzegać zasad zgodnych z tradycyjnymi wartościami.

Darmowe porady prawne Olkusz – pomoc Ordo Iuris

Nasza grupa wykwalifikowanych prawników oferuje bezpłatne porady prawne Olkusz. Mogą z nich skorzystać na przykład pracownicy medyczni bądź inne grupy zawodowe, które mają wytyczone postępowanie sądowe. W takiej sytuacji prawnicy Ordo Iuris są gotowi, by reprezentować swojego klienta przed tą instancją

Nieodpłatna pomoc prawna Olkusz dla pracowników medycznych

Pracownicy medyczni to grupa zawodowa, w ramach której może dochodzić do nadużyć. Kwestie związane z klauzulą sumienia, szykanami ze strony pacjentów czy działania ze strony podwładnych, które mają znamiona mobbingu – takie sytuacje obligują nas do tego, by sięgnąć po bezpłatne porady prawne w Olkuszu. Posiadamy odpowiednie wykształcenie, a także doświadczenie w takich kwestiach – doradzimy więc najlepsze rozwiązania w tym zakresie.

Nieodpłatna pomoc prawna Olkusz dla rodzin z dziećmi

Jesteśmy zaufaną i ekspercką poradnią, do której mogą zwrócić się również rodziny z dziećmi. Instytucja rodziny jest szczególna bliska naszemu sercu – działamy zatem tak, by chronić ją na każdej płaszczyźnie. Nadmierna ingerencja państwa, jak ograniczenia praw rodzicielskich z niewiadomych przyczyn to moment, w którym Ordo Iuris rozpoczyna swoje postępowanie. Zadbaj o swoją rodzinę i nie dopuść do tego, by ktoś zagroził jej fundamentom. Darmowe porady prawne w Olkuszu Ci w tym pomogą. 

Interwencje prawne Ordo Iuris – aktywność ekspercka

Warto wspomnieć także o tym, że Ordo Iuris to organizacja aktywnie działająca na rzecz praw każdego obywatela. Podwalin tych zasad upatrujemy w filozofii greckiej, a także etyce chrześcijańskiej. Stajemy na straży podstawowych praw, które w niektórych sektorach zawodowych czy instytucjonalnych, mogą być łamane. Działalność Ordo Iuris to także szereg inicjatyw i interwencji prawnych na rzecz ochrony praw obywateli. W ramach naszej działalności prowadzimy skomplikowane procesy prawne, interweniujemy w sprawach społecznych i angażujemy się w działania na rzecz ochrony praw oraz wolności indywidualnej. Jeśli padłeś ofiarą tego typu zaniedbań, to skontaktuj się z nami – wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.