Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Ostrołęka
Porady i pomoc prawna Ostrołęka

Porady i pomoc prawna Ostrołęka

Ordo Iuris to organizacja, która świadczy m.in. profesjonalne darmowe porady prawne w Ostrołęce. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo, a także możliwość konsultowania się z wykwalifikowanymi specjalistami. Działamy w oparciu o prawa konstytucyjne – nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, których prawa do wolności wyznania czy wolności słowa zostały naruszone.

Darmowe porady prawne Ostrołęka – pomoc Ordo Iuris

Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych, którzy gotowi są udzielić wsparcia. Porady prawne Ostrołęka to doskonałe rozwiązanie dla każdego, wobec kogo łamany jest porządek prawny oparty na Konstytucji RP. Dbamy o przestrzeganie wolności sumienia, prawa do życia oraz podobnych zasad, które są związane z tradycją.

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrołęka dla pracowników medycznych

Pracownicy medyczni to osoby, na których barkach spoczywa ogromny obowiązek – ratowania życia. Niestety, w zawodzie tym często dochodzi do nadużyć. Lekarki, farmaceuci, ratownicy medyczni czy pielęgniarki narażone są na ataki pacjentów, czy szykany w związku ze swoim wyznaniem bądź stosunkiem do przestrzegania konstytucyjnych zapisów. Dlatego też bezpłatna pomoc prawna Ostrołęka jest skierowana właśnie do osób z tej grupy zawodowej.

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrołęka dla rodzin z dziećmi

Instytucja rodziny jest naszej organizacji szczególnie bliska, dlatego bezpłatna pomoc prawna Ostrołęka jest przeznaczona również dla rodziców z dziećmi. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że państwo często  zbyt mocno ingeruje w autonomię tej jednostki, czego wynikiem może być na przykład odebranie praw rodzicielskich. Ordo Iuris staje na straży praw rodzicielskich, a także dobra dzieci. Nie zgadzamy się na to, by rodziny na skutek złośliwych zawiadomień sąsiedzkich czy też niskich zarobków doświadczały dyskryminacji. 

Interwencje prawne Ordo Iuris – aktywność ekspercka

Nasze działanie to nie tylko bezpłatne porady prawne. Warto wspomnieć także o tym, że aktywnie reagujemy w każdej sytuacji, gdzie dochodzi do łamania praw zapisanych w Konstytucji. Możemy reprezentować naszych klientów przed sądem bądź wystąpić nawet do Trybunału Konstytucyjnego. Dokładamy wszelkich starań, by nasi klienci doskonale orientowali się w swojej sytuacji prawnej, co umożliwi im podjęcie najlepszej decyzji. Warto również dodać, że działamy nie tylko dla klientów z Ostrołęki – z naszych usług mogą skorzystać także mieszkańcy innych miast.