Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Pabianice
Porady i pomoc prawna Pabianice

Porady i pomoc prawna Pabianice

Darmowe porady prawne Pabianice to działanie skierowane do osób, które doświadczają dyskryminacji związanej m.in. z promowaniem tradycyjnych wartości. Stosujemy dostępne narzędzia prawne, które pomagają w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Jesteśmy gotowi również na reprezentowanie naszych klientów w czasie postępowania sądowego.

Darmowe porady prawne Pabianice – pomoc Ordo Iuris

Czym zajmujemy się w ramach darmowych porad prawnych w Pabianicach? Przede wszystkim wspieramy klientów w sytuacjach, w których niezbędna jest obrona takich wartości, jak wolność wyznania i organizacji zgromadzeń, a także możliwość wychowywania swoich dzieci zgodnie z tradycyjnymi wartościami. 

Nasza organizacja to prawnicy, radcowie prawni, a także wykwalifikowani adwokaci. Jako klient masz pełne wsparcie – pomagamy zarówno osobom indywidualnym, jak i podmiotom prawnym.

Nieodpłatna pomoc prawna Pabianice dla pracowników medycznych

Doskonale zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stają przed pracownikami medycznymi. Proponujemy także darmową pomoc prawną Pabianice dla pracowników medycznych. Zgłoś się do nas, jeśli zostało naruszone Twoje dobre imię – na przykład w kwestii klauzuli sumienia. 

Nieodpłatna pomoc prawna Pabianice dla rodzin z dziećmi

Misją Ordo Iuris jest również wspieranie rodzin z dziećmi. Bezpłatne porady prawne Pabianice to także pomoc w interpretowaniu prawa rodzinnego, oświatowego, a także innych dziedzin, jakie mogą dotyczyć bezpośrednio Twojej rodziny. Robimy wszystko, by móc zachować autonomię tej jednostki. 

Interwencje prawne Ordo Iuris – aktywność ekspercka

Pamiętaj, że Ordo Iuris to nie tylko pomoc prawna Pabianice. Działamy także na rzecz ochrony wartości konstytucyjnych. Organizujemy w tym celu interwencje prawne bądź realizujemy szeroko zakrojone projekty, które nam to ułatwiają. 

Bez względu na to, czy pracujesz w służbie zdrowia, jesteś rodzicem czy po prostu osobą, której zależy na tym, by móc swobodnie wyznawać wartości konstytucyjne – Ordo Iuris zostało stworzone właśnie po to, by Ci pomóc.  Pamiętaj, że wyznajemy tradycyjne wartości rodzinne – pomożemy Ci w przypadkach nieprzestrzegania wolności obywatelskiej, podważania niezależności rodziny, zagrożenia dla obiektów dziedzictwa narodowego, a także innych praw, które określone są przez Konstytucję RP. Jako instytucja zajmująca się tego rodzaju sprawami, mamy prawo również wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym.