Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Puławy
Porady i pomoc prawna Puławy

Porady i pomoc prawna Puławy

Ordo Iuris jest organizacją, która zajmuje się między innymi pomocą prawną w Puławach. Możemy zagwarantować pełne wsparcie wykwalifikowanych specjalistów. Nasze działania wykonujemy w oparciu o prawo konstytucyjne. Jeśli Twoje prawo do wolności słowa czy wyznania zostało naruszone, to porady prawne są przeznaczone właśnie do Ciebie.

Darmowe porady prawne Puławy – pomoc Ordo Iuris

Ordo Iuris to zespół specjalistów – prawników, adwokatów oraz radców prawnych. W ramach darmowych porad prawnych aktywnie wpływamy na decyzje administracyjne i sądowe, działając zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dodatkowo możemy występować przed Trybunałem Konstytucyjnym w przypadku wprowadzenia przepisów sprzecznych z konstytucją. Nadzorujemy przestrzeganie wolności sumienia, prawa do zgromadzeń, poszanowania symboli narodowych oraz innych zasad, które są związane z naszą tradycją. 

Nieodpłatna pomoc prawna Puławy dla pracowników medycznych

Doskonale wiemy, jak wymagający może być zawód pracownika medycznego. Lekarki, farmaceuci, ratownicy medyczni czy pielęgniarki – bez względu na zawód, pracownicy służby zdrowia są narażeni na ataki pacjentów. Szykany w związku z wyznaniem bądź stosunkiem do przestrzegania konstytucyjnych zapisów zdarzają się dość często. Chroniąc takie osoby, postanowiliśmy, że bezpłatna pomoc prawna Puławy jest przeznaczona również dla osób działających w dziedzinie medycznej. 

Nieodpłatna pomoc prawna Puławy dla rodzin z dziećmi

Ordo Iuris stoi również na straży praw rodzicielskich oraz dobra dzieci. Instytucja rodziny jest nam bardzo bliska, więc proponowana przez nas darmowa pomoc prawna w Puławach przeznaczona jest także dla rodziców z dziećmi. Jako instytucja z wieloletnim doświadczeniem doskonale wiemy, że państwo często ingeruje w autonomię tej jednostki, na co się nie zgadzamy. Odebranie praw rodzicielskich, złośliwe zawiadomienia sąsiedzkie, a także inne sytuacje mogą sprawiać, że rodzina doświadcza jawnej dyskryminacji. 

Interwencje prawne Ordo Iuris – aktywność ekspercka

Nasze działanie to nie tylko wspomniane porady prawne dla mieszkańców Puław. Jako Ordo Iuris aktywnie reagujemy wszędzie tam, gdzie dochodzi do łamania praw zapisanych w Konstytucji RP. Reprezentujemy klientów przed sądem, a co równie ważne – możemy zgłosić się do Trybunału Konstytucyjnego. Chcemy, by obywatele orientowali się w przepisach prawnych, co umożliwi im podejmowanie dobrych dla siebie i swojej rodziny decyzji.