Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Starachowice
Porady i pomoc prawna Starachowice

Porady i pomoc prawna Starachowice

Ordo Iuris to organizacja zajmująca się świadczeniem profesjonalnych i darmowych porad prawnych w Starachowicach. Zapewniamy możliwość konsultowania się ze specjalistami z różnych dziedzin prawa. Działamy w oparciu o zasady prawa konstytucyjnego. Pomagamy przede wszystkim osobom, których prawa do wolności wypowiedzi czy wyznania zostały jawnie naruszone.

Darmowe porady prawne Starachowice – pomoc Ordo Iuris

Nasze grono doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych jest gotowe na udzielenie koniecznego wsparcia. Porady prawne Starachowice to rozwiązanie dla każdego obywatela, wobec którego jest łamany porządek prawny oparty na Konstytucji RP. Zależy nam na tym, by przestrzegano takich wartości, jak wolność sumienia, prawo do życia oraz innych zasad związanych z naszą tradycją.

Nieodpłatna pomoc prawna Starachowice dla pracowników medycznych

Wiemy, że pracownicy medyczni mają ważne zadanie. Niestety, mimo powagi tego zawodu, często dochodzi w nim do nadużyć. Pracownicy służby zdrowia są narażeni na ataki pacjentów – na przykład związanych z wyznaniem czy też stosunkiem do przestrzegania Konstytucji. Nasza bezpłatna pomoc prawna Starachowice to opcja właśnie dla osób z tej grupy zawodowej.

Nieodpłatna pomoc prawna Starachowice dla rodzin z dziećmi

Kwestia rodziny jest dla naszej organizacji bardzo ważna. Postanowiliśmy, że bezpłatna pomoc prawna Starachowice obejmie również rodziców z dziećmi. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak często państwo bezprawnie ingeruje w autonomię tej jednostki. Nieuzasadnione odbieranie praw rodzicielskich czy ograniczenia kontaktów to sytuacje, w których może przydać się nasza pomoc. Stajemy na straży praw rodzicielskich, mając na uwadze dobro dzieci i rodziców. Nie ma naszej zgody na to, by rodzice – z uwagi na niskie zarobki czy też złośliwe zawiadomienia, doświadczali dyskryminacji. 

Interwencje prawne Ordo Iuris – aktywność ekspercka

Działamy nie tylko na płaszczyźnie porad prawnych. Reagujemy praktycznie w sytuacji, gdy dochodzi do nadużyć czy też łamania praw zapisanych w Konstytucji. Reprezentujemy naszych klientów przed sądem; możemy także wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego. Chcemy, by obywatele doskonale orientowali się w swojej sytuacji prawnej, co umożliwi im podjęcie najlepszej decyzji dla siebie i swojej rodziny. Warto jeszcze dodać, że działamy nie tylko w Starachowicach – z naszej pomocy mogą skorzystać także klienci z innych miast.