Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Wadowice
Porady i pomoc prawna Wadowice

Porady i pomoc prawna Wadowice

Darmowe porady prawne Wadowice to opcja, z której mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i organizacje. Naszym celem jest przede wszystkim pomoc w zrozumieniu prawa oraz wskazania najlepszych dróg do wyjścia z trudnych sytuacji. Chronimy praw obywateli – na przykład tych dotyczących wolności słowa. Działamy w oparciu o konstytucyjny porządek i zależy nam na tym, by przestrzegano ustalonych w tym dokumencie zasad. 

Darmowe porady prawne Wadowice – pomoc Ordo Iuris

Oferujemy bezpłatne porady prawne Wadowice. Mogą z nich korzystać różne grupy zawodowe, których członkowie mają wytyczone postępowanie sądowe. Nasi specjaliści są gotowi nawet do tego, by reprezentować swojego klienta przed sądem, a nawet Trybunałem Konstytucyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna Wadowice dla pracowników medycznych

Osoby zatrudnione w służbie medycznej są niestety narażone na nadużycia ze strony pacjentów. Szykany z uwagi na wyznawane wartości – również te pochodzące bezpośrednio od przełożonych, obligują nas do tego, by udzielać klientom bezpłatnych porad prawnych w Wadowicach. Posiadamy ugruntowaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w takich sprawach, dzięki czemu możemy doradzić każdemu klientowi prawne rozwiązanie w tym zakresie. 

Nieodpłatna pomoc prawna Wadowice dla rodzin z dziećmi

Nasza ekspercka poradnia przyjmuje również rodziny z dziećmi. Instytucja rodziny to kwestia, która jest nam bardzo bliska. Ingerencja państwa w kwestiach ograniczania praw rodzicielskich czy utrudniania kontaktów z dziećmi to moment, w którym nasza organizacja rozpoczyna swoje działanie. Jeśli chcesz zadbać o swoją rodzinę i nie dopuścić do tego, by ktoś zagroził tej instytucji, to proponowane przez nas darmowe porady prawne Wadowice będą w tym pomocne. 

Interwencje prawne Ordo Iuris – aktywność ekspercka

Nie ograniczamy się wyłącznie do obrony wartości konstytucyjnych. Ordo Iuris to organizacja stająca na straży podstawowych praw, których podwaliny upatrujemy w filozofii greckiej oraz etyce chrześcijańskiej. Z naszych usług mogą korzystać przedstawiciele różnych zawodów oraz instytucji, w których dochodzi do nadużyć.

Ordo Iuris to także różnego rodzaju inicjatywy prawne na rzecz ochrony obywateli. Uczestniczymy w skomplikowanych procesach i angażujemy się w działania na rzecz ochrony wartości konstytucyjnych oraz wolności każdego obywatela. Jeśli padłeś ofiarą tego typu zaniedbań i zależy Ci na tym, by uzyskać profesjonalną pomoc, to skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.